Friday, April 6, 2012

DEFINISI PENGERTIAN KATA ULANG | JENIS, CONTOH, MAKNA, SOAL DAN JAWABAN KATA ULANG

Beberapa waktu yang lalu saya sudah share beberapa artikel mengenai kebahasaan yang diantaranya adalah pengertian kalimat Denotasi dan Konotasi, kalimat langsungdan tak langsung, kata kajian dan popular serta masih banyak lagi yang dapat anda temukan dengan membuka label atau kategori Definisi ini. 


Nah kali ini saya ingin share mengenai apasih Kata ulang atau yang biasa disebut Kata Reduplikasi itu beserta jenis, contoh, makna, contoh soal, pembahasan dan jawabannya. Yuk ke TKP:

A. Pengertian / Definisi Kata Ulang atau Kata Reduplikasi
 
Kata Ulang atau Reduplikasi adalah Kata jadian yang terbentuk dengan  pengulangan kata.

B. Bentuk kata ulang

a. Kata ulang murni atau pengulangan seluruh atau dwilingga, yaitu   pengulangan seluruh kata dasar.

Contoh :
a.   ibu-ibu        
b.   hitam-hitam
c.   kuda-kuda 
d.   danau-danau      

b. Kata ulang berimbuhan atau kata ulang sebagian, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mendapat awalan, sisipan, akhiran atau gabungan imbuhan sebelum atau sesudah kata dasarnya diulang.

Contoh :
a.   berlari-lari             
b.   bermain-main
c.   menari-nari         
d.   hormat-menghormati
e.   bunga-bungaan  
f.    kekanak-kanakan

c.  Kata ulang berubah bunyi atau bervariasi fonem, baik vokal maupun konsonan.

Contoh :
a. lauk-pauk
b. serta-merta
c.  warna-warni
d. gerak-gerik
e. mondar-mandir

d. Kata ulang suku awal atau dwipurwa, yaitu bentuk pengulangan suku pertama kata dasarnya, biasanya disertai variasi e pepet.

Contoh :
a.   lelaki = laki-laki ~ lalaki ~ lelaki
b.   sesama = sama-sama ~ sasama ~ sesama
c.   tetangga = tangga-tangga ~ tatangga ~ tetangga
Selain bentuk kata ulang di atas, terdapat kata ulang semu atau kata dasar berulang.
Contoh :
- cumi-cumi 
- paru-paru
- laba-laba          
- pura-pura
- biri-biri 
- kura-kura
- kupu-kupu 
- kunang-kunang

C. Makna kata ulang 
1.   Menyatakan banyak tak tentu.
Contoh :
a. gunung-gunung
b. daerah-daerah
c.  gerak-gerik
d. rumah-rumah
e. pepohonan

2.   Menyatakan sangat.
Contoh :
a.   rajin-rajin        
b.   besar-besar
c.   kuat-kuat       
d.   manis-manis
 
3.   Menyatakan saling, berbalasan atau pekerjaan dilakukan oleh dua pihak.
Contoh :
a.   kunjung-mengunjungi
b.   tuduh-menuduh
c.   tolong-menolong

4.   Menyatakan paling atau intensitas.
Contoh :
a.   sebaik-baiknya
b.   setinggi-tingginya
c.   sebanyak-banyaknya

5.   Menyatakan tiruan atau menyerupai.
Contoh :
a.   orang-orangan     
b.   mobil-mobilan
c.   kayu-kayuan
d.   rumah-rumahan       

6.   Menyatakan bersenang-senang atau santai.
Contoh :
a.   duduk-duduk      
b.   minum-minum
c.   membaca-baca 
d.   tidur-tiduran
e.   berjalan-jalan 
f.    berbaring-baring

7.   Menyatakan dikenai sifat atau agak.
Contoh :
a.   kebarat-baratan 
b.   kemalu-maluan
c.   kehijau-hijauan
     
8.   Menyatakan himpunan pada kata bilangan.
Contoh :
a.   dua-dua
b.   lima-lima
c.   banyak-banyak

9.   Menyatakan agak….(melemahkan arti).
Contoh :  
a.   Kepala pening-pening.
b.   Badan sakit-sakit.
c.   Jangan malu-malu. 

10.              Menyatakan beberapa.
     Contoh :
a.   bertahun-tahun ia menunggu.
b.   berhari-hari ia menanti.

11.              Menyatakan terus-menerus.
 Contoh :
a.   bertanya-tanya 
b.   mencari-cari 

12.                Menyatakan waktu.
     Contoh :
a.   Pagi-pagi minum es.
b.   Datang-datang marah.

13.                 Menyatakan makin atau bertambah.
     Contoh :
a.   Lama-lama ia pingsan.
b.   Meluap-luap amarahnya.

14.                Menyatakan berusaha … atau   penyebab.
     Contoh :
a.   menyabar-nyabarkan diri.
b.   menguat-nguatkan hati.
c.   menahan-nahan amarah.

D. Soal-soal pelatihan, Pembahasan dan Jawaban


No 1.

Eva berperilaku kebarat-baratan sehingga tidak disenangi oleh teman-temannya. Makna kata ulang yang sama dengan kalimat tersebut adalah….


a. Buku-buku itu telah kusimpan dalam rak.
b. Halaman rumahku ditanami dengan pohon buah-buahan.
c. Sikap gadis itu masih kekanak-kanakan.
d. Wati tampak kurus karena sakit-sakitan.

Pembahasan:

Buku-buku bermakna banyak.
Buah-buahan bermakna bermacam-macam.
Kekanak-kanakan bermakna menyerupai.
Sakit-sakitan bermakna intensitas atau sering.

Kebarat-baratan bermakna menyerupai, kata tersebut semakna dengan kata kekanak-kanakan.
Jawaban : C

No. 2
Yang merupakan kata ulang semu adalah….
  a. buku-buku
  b. kupu-kupu
  c. pontang-panting
  d. baris-berbaris

Jawaban : b

NO.3
Buah-buahan yang dibeli Inul di Pasar Baru masih tampak segar. Buah buahan dalam kalimat tersebut tergolong kata ulang….
  a. berubah bunyi
  b. sebagian
  c. murni
  d. berimbuhan

NO. 4
Kata ulang yang menyatakan makna saling adalah….
  a. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia dalam bermasyarakat adalah tolong- menolong.
  b. Anak itu melempar-lempar mainannya.
  c. Paman tidur-tiduran di atas sofa.
  d. Berbulan-bulan kakaknya tidak pulang dari perantauan.
 Pembahasan :
Tolong-menolong artinya saling menolong
Melempar-lempar artinya terus-menerus atau berulang-ulang.
Tidur-tiduran artinya tindakan dilakukan dengan santai.
Berbulan-bulan artinya menyatakan beberapa.

Jawaban : a

NO. 5
Pengulangan kata yang menyatakan paling terdapat pada kalimat….
  a. Pemusik-pemusik di era Indonesia baru ini banyak bermunculan.
  b. Mereka selalu berupaya untuk menciptakan lagu dengan sebaik-baiknya.
  c. Penyanyi-penyanyi muda dan ceria selalu tampil dengan gaya yang berbeda.
  d. Mereka kenal-mengenal sebelum mulai pertandingan.

Pembahasan :

Pemusik-pemusik maknanya banyak pemusik.
Sebaik-baiknya maknanya paling baik.
Penyanyi-penyanyi maknanya banyak penyanyi.
Kenal-mengenal maknanya saling mengenal.

Jawaban : b

NO.6
Kata ulang yang bermakna menyatakan paling terdapat pada kalimat….
  a. Mereka berusaha belajar sebaik- baiknya.
  b. Ia hanya membaca buku-buku LKS.
  c. Dia mendengarkan musik sambil tidur-tiduran.
d.   Pemain-pemain sepak bola itu berkumpul di rumahnya. 

Pembahasan :

Sebaik-baiknya bermakna paling.
Buku-buku bermakna banyak.
Tidur-tiduran bermakna santai.
Pemain-pemain bermakna banyak.

Jawaban : A

Semoga artikel saya mengenai Definisi atau Pengertian, Jenis, Makna, Contoh soal, Pembahasan dan JAwabannya ini berguna buat semua, Amin.

5 comments:

 1. Wah artikel tentang kata ulang yang sangat lengkap sob !!, thanks :

  ReplyDelete
 2. Makasih Dika atas kunjungannya, artikel ini dimaksudkan memeang untuk menambah pengetahuan, bukan bermaksud untuk menggurui, kalo artikel ini bermanfaat bagi orang lain, maka saya sangat bersyukur, kalau pun tidak, mohon dimaafkan

  ReplyDelete
 3. makasih yah, bermanfaaat banget buat saya yang lagi mau seleksi lomba :) mohon doanya semoga sukses O:)

  ReplyDelete
 4. Rangkumannya lengkap tapi contoh soalnya kurang banyak
  Over all thanks ya buat info nya

  ReplyDelete