Sunday, January 29, 2012

SKKD PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 KTSP


Kelas 6, Semester 1

Stándar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Al-Qur’an

1.   Mengartikan Al-Qur’an
      surat pendek pilihan


1.1  Membaca Qs Al-Qadr dan Al-Alaq ayat
       1 s/d 5
1.2  Mengartikan Qs Al- Qadr dan Al-Alaq ayat
      1 s/d 5Aqidah

2.  Menyakini adanya Hari Akhir


2.1  Menyebutkan nama-nama hari akhir
2.2  Menyebutkan tanda-tanda hari akhir


Tarikh

3.  Menceritakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal dan Musailamah Al-Kadzab3.1  Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal
3.2  Menceritakan perilaku Musailamah Al-Kadzab


Akhlak

4.  Menghindari Akhlak tercela
       4.1  Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab dan Abu Jahal
4.2  Menhindari perilaku bohong seperti Musailamah Al-Kadzab


Fiqih

5.  Mengenal Ibadah pada bulan Ramadhan5.1  Melaksankan Tarwih di bulan Ramadhan
5.2  Melaksanakan Tadarus Al-Qur’an
Kelas 6, Semester 2

Stándar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Al-Qur’an

6.  Mengartikan Al-Qur’an
     Ayat-ayat pilihan
    


6.1  Membaca Qs Al-Maidah ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 13
6.2  Mengartikan Qs Al-Maidah ayat 3 dan Al-Hujurat (13)

Aqidah

7.  Meyakini adanya Qadha dan Qadar


7.1  Menunjukkan contoh-contoh Qadha dan Qadar
7.2  Menunjukkan keyakinan terhadap Qadha dan Qadar


Tarikh

8.  Menceritakan kisah kaum Muhajirin dan kaum Anshar8.1  Menceritakan perjuangan kaum Muhajirin
8.2  Menceritakan perjuangan kaum Anshar


Akhlak

9.  Membiasakan perilaku terpuji9.1  Meneladani perilaku kegigihan perjuangan kaum Muhajirin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan peserta didik
9.2  Meneladani perilaku tolong menolong kaum Anshar dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan peserta didik

Fiqih

10.  Mengetahui kewajiban zakat


10.1 Menyebutkan macam – macam zakat
10.2 Menyebutkan ketentuan zakat fitrah

0 comments:

Post a Comment