Monday, January 23, 2012

Betukar Pasangan [Model Pembelajaran]


Betukar Pasangan
Langkah-langkah:
a.    Setiap siswa mendapat satu pasangan (guru biasa menunjukkan pasangannya atau siswa menunjukkan pasangannya)
b.    Guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya
c.    Setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan pasangan yang lain
d.    Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan masing-masing pasangan yang baru ini saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka
e.    Temuan baru yg di dpt dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kpd pasangan semula

0 comments:

Post a Comment